Open
X

Productes Jorba.

MATERIALS D’ENTRADA

Tornar enrere

 • Closques de fruits secs i arròs.
 • Fruites danyades i retirades del mercat.

palla_arroz

 • Closques i residus del cacau.
 • Subproductes de la indústria del vi, la cervesa , l’oli i el cafè.
 • Fang de depuradores biològiques d’indústries agroalimentàries.
 • Filtres gastats d’indústries agroalimentàries.
 • Fang de la indústria tèxtil.
 • Arenas o terres de filtració.
 • Líquids de fosses sèptiques.
 • Fusta
 • Aliments en mal estat

cacao_algo

 • Escorça de pi, de pollancre.
 • Branques de poda.

poda_corteza

 • Restes de poda i de neteja de jardins.
 • Fangs de depuradores urbanes.
 • Fracció orgànica municipal

orig_urbano

 • Fems.
 • Tripes
 • Espines
 • Restes escorxador

animal

 • Arenas de fosa.
 • Ólidos o líquids rics en nitrogen , fòsfor o potassa.
 • Lixiviats

aranea_fundicion

PRODUCTE FINAL

Abonaments per cultius, fruiters, hortícoles, oleaginosos,blat de moro, vinyes, abonament orgànic.

 • “COMPOST GROWFER” Procedent de la fracció orgànica del residu municipal.
 • “COMPOST FAI” Procedent dels residus agroindustrials i fangs de depuradora.
Translate »