Open
X

Productes Sant Boi de Llobregat.

MATERIALS D’ENTRADA

Tornar enrere

 • Palla de cereals.
 • Cultius industrials.
 • Collites de baixa qualitat.
 • Palla vella, humida.
 • Closques de fruits secs i arròs.
 • Fruites danyades i retirades del mercat.
palla_arroz
 • Subproductes d’extractes vegetals de la indústria farmacèutica.
 • Closques i residus del cacau.
 • Residus de la neteja del cotó.
 • Subproductes de la indústria del vi, la cervesa , l’oli i el cafè.
 • Fang de depuradores biològiques d’indústries agroalimentàries.
 • Filtres gastats d’indústries agroalimentàries.
 • Fang de la indústria tèxtil.
 • Arenas o terres de filtració.
 • Líquids de fosses sèptiques.
cacao_algo
 • Escorça de pi, de pollancre.
 • Branques de poda.
 • Subproductes de serradora.
poda_corteza
 • Restes de poda i de neteja de jardins.
 • Fangs de depuradores urbanes.
orig_urbano
 • Fems.
 • Gallinassa.
animal
 • Arenas de fosa.
 • Ólidos o líquids rics en nitrogen , fòsfor o potassa.
aranea_fundicion

PRODUCTE FINAL

Abonaments per cultius, fruiters, hortícoles, oleaginosos,blat de moro, vinyes, abonament orgànic.

Productes inclosos en el Registre de Fertilitzants(Real Decret 2005/824, de 08/07, sobre productes fertilitzants.

 • VIGORHUMUS (diversas formulaciones)
 • ENERVIT ORGÁNICO
 • ENERVIT VEGETAL
Translate »