Open
X

Productes Zaidín.

MATERIALS D’ENTRADA

Tornar enrere

 • Palla de cereals.
 • Cultius industrials.
 • Collites de baixa qualitat.
 • Palla vella, humida.
 • Closques de fruits secs i arròs.
 • Fruites danyades i retirades del mercat.
palla_arroz
 • Subproductes d’extractes vegetals de la indústria farmacèutica.
 • Closques i residus del cacau.
 • Residus de la neteja del cotó.
 • Subproductes de la indústria del vi, la cervesa , l’oli i el cafè.
 • Fang de depuradores biològiques d’indústries agroalimentàries.
 • Filtres gastats d’indústries agroalimentàries.
 • Fang de la indústria tèxtil.
 • Arenas o terres de filtració.
 • Líquids de fosses sèptiques.
cacao_algo
 • Escorça de pi, de pollancre.
 • Branques de poda.
 • Subproductes de serradora.
poda_corteza
 • Restes de poda i de neteja de jardins.
 • Fangs de depuradores urbanes.
orig_urbano
 • Fems.
 • Gallinassa.
animal
 • Arenas de fosa.
 • Ólidos o líquids rics en nitrogen , fòsfor o potassa.
aranea_fundicion

PRODUCTES DE SORTIDA

Compost, fertilitzant orgànic per cultius de cereals, vinya, arbres fruiters, horticultura i jardins, entre altres.

 • COMPOST S4
 • Compost granulat
 • MINERALCOMPOST S5
 • MINERALCOMPOST S6
 • MINERALCOMPOST S7
 • MINERALCOMPOST S8
 • MINERALCOMPOST S9
 • MINERALCOMPOST S10
 • MINERALCOMPOST S11
Translate »