Open
X

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE COMPOSTATGE (COMPOSTCAT)

L’aprofitament de la matèria orgànica i en definitiva de totes les matèries es mostra clau en l’economia de la nostra societat

Aquesta associació de plantes de compostatge neix amb un interès mutu en compartir la diversitat d’experiències i pràctiques individuals i col·lectives. Actualment Compostcat està format per la majoria de plantes de compostatge de residus industrials de Catalunya. El nostre desplegament al territori pot donar servei a totes les necessitats que es generin entorn del tractament de la matèria orgànica. Volem intentar crear un model transversal, que sustenti unes pràctiques industrials dinàmiques, vàlides, respectuoses amb el medi i la societat. Un model de compostatge industrial capaç de donar servei a una societat que vol ser capdavantera en l’aplicació de les polítiques ambientals en la Unió Europea. Ens agradaria que les nostres instal·lacions fossin eines estratègiques per fer del compostatge una eco-tècnica eficient. L’aprofitament de la matèria orgànica i en definitiva de totes les matèries es mostra clau en l’economia de la nostra societat. La nostra associació està organitzada i dotada per a prendre decisions, acordar propostes i desenvolupar tasques. Els nostres objectius com a associació s’agrupen sota quatre punts bàsics

 • Contribuir a crear condicions favorables al desenvolupament del sector.
 • Establir mecanismes d’interlocució vàlids i eficaços davant problemàtiques socials derivades de l’exercici de l’activitat de gestió de residus compostables.
 • Promoure un marc de competivitat i competència lleial per el desenvolupament de l’activitat empresarial de tractament de residus així com de producte acabat.
 • Oferir als associats un constant assessorament en matèria ambiental i sectorial de gestió de residus biodegradables i de productes compostats, fomentant el compliment de les polítiques ambiental.

AVANTATGES. Ser membre de l’Associació permet:

Compartir
 • Conèixer els associats i la competència
 • Compartir informacions relatives al sector
 • Estar al dia de qüestions d’interès
 • Debatre normes i documents
 • Fixar posicions comunes
 • Fer arribar l’opinió a l’Administració
Potenciar
 • Potenciar l’empresa mitjançant el segell de rigor i solvència que representa l’Associació: garantia del compost acabat i del procés de tractament.
Solucions
 • Solucions per a possibles usuaris dels nostres serveis i productes.
 • Solucions per als associats davant licitacions, inspeccions, noves normatives, etc.

BENVINGUDA

Aquesta web està adreçada a agricultors, gestor i posseïdors de biorresidus, a ciutadans i entitats interessats en el medi ambient, a la societat en general.A la nostra pàgina trobareu:
informacions
 • Informació sobre l’Associació, sobre el compostatge, sobre el sector de gestió de biorresidus, sobre la normativa d’aplicació i altres temes d’interès.
 • Podeu també posar-vos en contacte amb nosaltres i remetre’ns preguntes i suggeriments.

Les nostres empreses

BURES_PETIT
EDAFO_PETIT
TRADEBE_EPTIT
FERESP_LOGO
SEGRIA_PETIT
SEGRIA_PETIT

Últimes notícies

Últimes notícies de COMPOSTCAT.

Ves-hi

Setmana Internacional del Compost 2021

04/27/2021

La temàtica  de la Setmana Internacional del Compost 2021 (International Compost Awareness Week) del 2 al 8 de maig, Creix, menja … COMPOSTA … Repeteix, es basa en el cicle de.. read more

Setmana Internacional del Compost. ICAW

05/29/2020

COMPOSTCAT amb la Setmana Mundial del Compostatge ( ICAW)

05/08/2019
Translate »