Open
X

Bibliografia bàsica.

 • BENEDETTI, A; SEQUI, P. 1998. I fertilizzanti organici. Vol I Ediziones l’Informatore Agrario. 365 pp.
 • DOUGHERTY, M. 1998. Composting for municipalities. Planing and design considerations. NRAES-94. 126 pp
 • GARRABOU, R; Naredo, J. M. 1996. La fertilización en los sistemas agrarios. Una perspectiva histórica. Colección Economía y Naturaleza. Fundación Argentaria. ISBN: 84-7774-974-4. 275 pp
 • GOLUEKE, C. G. 1974. Composting: A study of the process ad its principles. Rodale Press, Inc. ISBN: 0-87857-051-9. 110 pp
 • GOTAAS, H. B.1956. Composting. Sanitary disposal and reclamation of organic wastes. World Health Organization. 205pp
 • HAUG, R. T. 1993 The practical handbook of compost engineering. Lewis Publishers. 669 pp.
 • HOITINK, H. A; KEENER, M. 1993. Science and Engineering of composting. The Ohio state University. 725 pp.
 • HUERTA PUJOL, Òscar; LÓPEZ MARTÍNEZ, Marga; SOLIVA TORRENTÓ, Montserrat; Procés de compostatge: caracterització de mostres, Col·lecció Estudis, Diputació de Barcelona, 2010, 432 pp
 • HUERTA, O; LÓPEZ, M; SOLIVA, M; ZALOÑA, M. 2010. Compostatge de residus municipals. Control del procés, rendiment i qualitat del producte. Format CD. ISBN : 978-84-693-3036-4. Veure arxiu
 • MORENO, J; MORAL, R. 2008. Compostaje. Mundiprensa. 570 pp.
 • MUSTIN, M. 1987. Le compost. Gestion de la matière organique. Editions François Dubusc. Paris. 995 pp.
 • RYNK, R. 1992. On-farm composting handbook. NRAES.186 pp.
 • SAÑA, J; SOLIVA, M. 1987. El compostatge: procés, sistemes i aplicacions. Quaderns d’Ecologia Aplicada, nº111. Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 98 pp.
 • SOLTNER, Dominique. 1985. Les bases de la production végétale. Collection Sciences et techniques agricoles. Le Clos Lorelle. 452 pp.
 • VVAA. La gestió municipal dels residus solids urbans Estudis i monografies 16. Servei de medi Ambient de la diputació de barcelona.260 pp.
Translate »