Open
X

Qui som.

logo_nou
L’Associació té el seu origen en empreses catalanes (amb plantes situades a diverses comunitats autònomes espanyoles), però pretén assolir els seus objectius a nivell d’Espanya i Portugal, cooperant amb altres entitats que, dins d’aquest àmbit, persegueixin objectius similars. També és proposa la col•laboració amb entitats internacionals per a la impulsió i la millora del compostatge i del compost.
L’Associació per a la defensa de les entitats dedicades a les plantes de compostatge és una entitat sense ànim de lucre, que es proposa el desenvolupament i la impulsió del compostatge com a activitat mediambiental que contribueix a la sostenibilitat de l’activitat agrícola, a la protecció del sòl i a la seva fertilitat, i que, al mateix temps, permet donar una solució ambientalment òptima al tractament dels residus orgànics procedents de l’agricultura i la ramaderia, de la indústria alimentària i dels residus domèstics.
En aquest sentit es proposa l’excel•lència en els processos de compostatge i la qualitat del compost, la difusió d’informació de les característiques i de l’ús del compost i dels fertilitzants orgànominerals com elements per la jardineria i l’agricultura, la millora dels coneixements i la transparència i eficiència del mercat de fertilitzants i de serveis de gestió de residus.
D’altra banda, l’Associació també aspira acordar amb les autoritats mediambientals mesures i polítiques que afavoreixen el compostatge, la gestió de residus i la protecció del sòl, dins del escrupolós compliment de la normatives corresponents; i també aconseguir sinergies entre les empreses associades, això com ajudes i suport davant d’incidències, imprevistos o qualsevol circumstància que pugui presentar-se puntualment.

Persones de Contacte:

Secretària General Meritxell Torrentó
President Roland Palacios

Registre

L’Associació, com a entitat sense ànim de lucre, està inscrita amb el número 39.711 en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Direcció General de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les nostres empreses

BURES_PETIT
EDAFO_PETIT
SEGRIA_PETIT
TRADEBE_EPTIT
FERESP_LOGO
SEGRIA_PETIT
SEGRIA_PETIT
Translate »